Categories
IELTS online Library Vocabulary(IELTS reading)

Vocabulary List RA01IE02 IELTS Reading

You should know the meaning of following words/phrases for being able to better
understand the IELTS reading RA01IE02 (Random series).
Translated By Google Translator.There may be some errors.
Check yourself.

1
Wonder
ਹੈਰਾਨ
2
Uncertain
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ
3
A billion
ਇਕ ਅਰਬ
4
Rely
ਭਰੋਸੇ
5
Either
ਕਿਸੇ ਵੀ
6
Shelter
ਪਨਾਹ
7
Income
ਆਮਦਨੀ
8
Endangered
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ
9
Survival
ਬਚਾਅ
10
Despite
ਬਾਵਜੂਦ
11
Apparent
ਪ੍ਰਗਟ
12
Abundance
ਬਹੁਤਾਤ
13
Species
ਸਪੀਸੀਜ਼
14
Threat
ਧਮਕੀ
15
Serious
ਗੰਭੀਰ
16
Rainy season
ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ
17
Mountain
ਪਹਾੜ
18
Gorillas
ਗੋਰਿਲਾਸ
19
Migrate
ਮਾਈਗਰੇਟ
20
Foothills
ਪੈਰ
21
Lower slopes
ਨੀਵਾਂ opਲਾਣ
22
Graze
ਚਰਾਉਣਾ
23
Vital
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
24
Source
ਸਰੋਤ
25
Invertebrates
ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ
26
Insects
ਕੀੜੇਮਕੌੜੇ
27
Accounts for (Verb)
(ਕ੍ਰਿਆ) ਲਈ ਖਾਤੇ
28
Alliance
ਗਠਜੋੜ
29
Significantly
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
30
Locals (noun)
ਸਥਾਨਕ (ਨਾਮ)
31
Valuable
ਕੀਮਤੀ
32
Versatile
ਪਰਭਾਵੀ
33
Raw material
ਅੱਲ੍ਹਾ ਮਾਲ
34
Household items
ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ
35
Mats and baskets
ਮੈਟਸ ਅਤੇ ਟੋਕਰੇ
36
Resources
ਸਰੋਤ
37
Exploded
ਫਟ ਗਿਆ
38
Commercial plantations
ਵਪਾਰਕ ਪੌਦੇ
39
Sadly
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
40
Isolated story
ਅਲੱਗਥਲੱਗ ਕਹਾਣੀ
41
Shrinking
ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ
42
Surprisingly
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
43
Published
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
44
Revealed
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ
45
Profound
ਡੂੰਘਾ
46
Ignorance
ਅਗਿਆਨਤਾ
47
Conservation
ਸੰਭਾਲ
48
Recognized
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ
49
Report Concentrated on
ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ
50
Woody
ਵੁਡੀ
51
Varieties
ਕਿਸਮਾਂ
52
Distinguished
ਵੱਖਰਾ
53
Stems and culms
ਡੰਡੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾ
54
Associate (verb)
ਸਹਿਯੋਗੀ (ਕਿਰਿਆ)
55
Priority species
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ
56
Identified
ਪਛਾਣਿਆ
57
Commercial value
ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ
58
Viability
ਵਿਹਾਰਕਤਾ
59
Work carried out on animals
ਜਾਨਵਰਾਂਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
60
Assessing
ਮੁਲਾਂਕਣ
61
Status
ਸਥਿਤੀ
62
Infancy
ਬਚਪਨ
63
Ecology
ਵਾਤਾਵਰਣ
64
Grass
ਘਾਹ
65
Fastest growing
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ
66
Extends
ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
67
Beyond
ਪਰੇ
68
Habitat
ਰਿਹਾਇਸ਼
69
Extensive
ਵਿਆਪਕ
70
Predicting
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
71
Layers
ਪਰਤਾਂ
72
Crucial
ਨਾਜ਼ੁਕ
73
Preventing
ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
74
Soil erosion
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟਾਈ
75
Determining
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
76
Structures
Ructਾਂਚੇ
77
Dynamics
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
78
Pattern
ਪੈਟਰਨ
79
Dry biomass
ਸੁੱਕਾ ਬਾਇਓਮਾਸ
80
Attract
ਆਕਰਸ਼ਤ
81
Wildfire
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ
82
Patchiness
ਪੈਚ
83
Preserve
ਸੰਭਾਲੋ
84
Diversity
ਵਿਭਿੰਨਤਾ
85
Certain
ਕੁਝ
86
Regeneration
ਪੁਨਰ ਜਨਮ
87
Gaps
ਗੱਪਾਂ
88
Canopy
ਕੈਨੋਪੀ
89
Immediate
ਤੁਰੰਤ
90
Economic value
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ
91
Processing techniques
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ
92
Means (verb)
ਦਾ ਮਤਲਬ (ਕਿਰਿਆ)
93
Flooring
ਫਲੋਰਿੰਗ
94
Laminates
Laminates
95
Fiber
ਫਾਈਬਰ
96
Annually
ਸਲਾਨਾ
97
Flexibility
ਲਚਕਤਾ
98
Tensile strength
ਲਚੀਲਾਪਨ
99
Expensive machinery
ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
100
Contributes
ਯੋਗਦਾਨ
101
Substantially
ਕਾਫ਼ੀ
102
Poverty
ਗਰੀਬੀ
103
Alleviation
ਛੁਟਕਾਰਾ
104
Worrying
ਚਿੰਤਤ
105
Contradiction
ਵਿਰੋਧਤਾਈ
106
Spot (verb)
ਚਟਾਕ (ਕਿਰਿਆ)
107
Vogue
ਵੋਟ
108
Cultivating
ਕਾਸ਼ਤ
109
Exotic species
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪੀਸੀਜ਼
110
 It is not kept in check
 ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
111
Invasive
ਹਮਲਾਵਰ
112
Perceive
ਸਮਝ
113
Society
ਸੁਸਾਇਟੀ
114
Separate
ਵੱਖ
115
Botanic gardens
ਬੋਟੈਨੀਕ ਬਾਗ਼
116
Enough
ਕਾਫ਼ੀ
117
Take care
ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
118
Perhaps
ਸ਼ਾਇਦ
119
Disturbance
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
120
Converted
ਤਬਦੀਲੀ
121
Something else
ਕੁਝ ਹੋਰ
122
Cattle pasture
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਰਾਗਾਹ
123
Routinely
ਰੁਟੀਨਲੀ
124
Protected
ਸੁਰੱਖਿਅਤ
125
Reserves
ਰਿਜ਼ਰਵ
126
For its own sake
ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
127
Conservationist
ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟ
128
Towns
ਕਸਬੇ
129
Promoting
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
130
Amazon
ਐਮਾਜ਼ਾਨ
131
Hardwoods
ਹਾਰਡਵੁੱਡਜ਼
132
Tendency
ਰੁਝਾਨ
133
Damaged
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
134
Approaches
ਪਹੁੰਚ
135
Jeopardize
ਜੋਖਮ
136
Loads of commercial potential
ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਾਰ
137
Bamboo’s root system
ਬਾਂਸ ਦੀ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ
138
Market expansion
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
139
Biodiversity
ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
140
It seems
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
141
Buzzword
ਬੁਜ਼ਵਰਡ
142
Beloved
ਪਿਆਰੇ
143
Protesters
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
144
Alike
ਇਕੋ ਜਿਹਾ
145
Exactly
ਬਿਲਕੁਲ
146
Convention (noun)
ਸੰਮੇਲਨ (ਨਾਮ)
147
Biological riches
ਜੀਵਦੌਲਤ
148
Definition
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
149
Comprises
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
150
Form
ਫਾਰਮ
151
Microbe
ਮਾਈਕਰੋਬ
152
Genes
ਵੰਸਕਣ
153
Specific
ਖਾਸ
154
Characteristic
ਗੁਣ
155
Updated
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
156
Roll call
ਰੋਲ ਕਾਲ
157
Creatures
ਜੀਵ
158
Underestimate
ਅੰਦਾਜਾ
159
Crisis
ਸੰਕਟ
160
Classified
ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ
161
Well-being
ਤੰਦਰੁਸਤੀ
162
Fraction
ਫਰੈਕਸ਼ਨ
163
Assessed
ਮੁਲਾਂਕਣ
164
Admits
ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
165
Known
ਜਾਣਿਆ
166
Extinction
ਖ਼ਤਮ
167
Develop
ਵਿਕਾਸ
168
Comparisons
ਤੁਲਨਾ
169
Trends
ਰੁਝਾਨ
170
Observe
ਵੇਖੋ
171
Organism
ਜੀਵ
172
Snapshot
ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ
173
Susceptible
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
174
Shifting
ਬਦਲਣਾ
175
Indicator
ਸੂਚਕ
176
Charismatic
ਕਰਿਸ਼ਮਾਵਾਦੀ
177
Food chain
ਭੋਜਨ ਲੜੀ
178
Often
ਅਕਸਰ
179
Vital
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
180
Glamorous
ਗਲੈਮਰਸ
181
Keystone
ਕੀਸਟੋਨ
182
Complex
ਕੰਪਲੈਕਸ
183
Feeding
ਖਿਲਾਉਣਾ
184
Impact
ਅਸਰ
185
Environment
ਵਾਤਾਵਰਣ
186
Staple food
ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ
187
Figs
ਅੰਜੀਰ
188
Mammals
ਥਣਧਾਰੀ
189
Tree’s bark and leaves
ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੱਕ ਅਤੇ ਪੱਤੇ
190
Flowers and fruits
ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ
191
Fig species
ਅੰਜੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
192
Pollinators
ਬੂਰ
193
Dozen
ਦਰਜਨ
194
Wasp
ਭਾਰ
195
Affected
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
196
Catastrophe
ਤਬਾਹੀ
197
Enormous
ਬਹੁਤ
198
Sea otters
ਸਮੁੰਦਰੀ ਓਟ
199
Giant
ਵਿਸ਼ਾਲ
200
Purple
ਜਾਮਨੀ
201
Red sea urchins
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ
202
Predators
ਸ਼ਿਕਾਰੀ
203
Detach
ਵੱਖ
204
Seabed
ਸਮੁੰਦਰੀ
205
Float
ਫਲੋਟ
206
Surface
ਸਤਹ
207
Lie on their backs
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਤੇ ਲੇਟੋ
208
Shell on their tummy
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ myਿੱਡਤੇ ਸ਼ੈੱਲ
209
Smashing
ਭੰਨਤੋੜ
210
Rock crevices
ਚਟਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
211
Avoid
ਬਚੋ
212
Bits of kelp
ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਟ
213
Break off
ਤੋੜਨਾ
214
Fall
ਡਿੱਗਣਾ
215
Bottom
ਤਲ
216
Thrive
ਪੁੰਗਰੋ
217
Fronds
ਫਰੈਂਡ
218
Declines
ਅਸਵੀਕਾਰ
219
Vulnerable
ਕਮਜ਼ੋਰ
220
Wipe them out
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ
221
Unchecked
ਚੈਕ ਨਾ ਕੀਤਾ
222
Huge
ਭਾਰੀ
223
Alien
ਏਲੀਅਨ
224
Wreak havoc
ਕਤਲੇਆਮ
225
End up
ਖਤਮ ਕਰੋ
226
Wrong
ਗਲਤ
227
Cactus
ਕੈਕਟਸ
228
Menace
ਖ਼ਤਰੇ
229
Unfortunately
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ
230
Moths
ਕੀੜਾ
231
Mainland
ਮੇਨਲੈਂਡ
232
Winds
ਹਵਾਵਾਂ
233
Tourists luggage
ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ
234
Devastating
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ
235
Raise
ਉਭਾਰੋ
236
Awareness
ਜਾਗਰੂਕਤਾ
237
Summit
ਸੰਮੇਲਨ
238
Sustainable
ਟਿਕਾ.
239
Limited value
ਸੀਮਤ ਮੁੱਲ
240
Implement
ਲਾਗੂ
241
Optimism
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ
242
However
ਪਰ
243
Conserve
ਸੰਭਾਲੋ
244
Illegal logging
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੌਗਿੰਗ
245
Tackled
ਨਜਿੱਠਿਆ
246
Forestry
ਜੰਗਲਾਤ
247
Emphasis
ਜ਼ੋਰ
248
Minimizing (verb)
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨਾ (ਕਿਰਿਆ)
249
Rigorous
ਸਖ਼ਤ
250
Replanting of trees
ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ
251
Harvested
ਕਟਾਈ
252
Trade
ਵਪਾਰ
253
Avoid
ਬਚੋ
254
Monoculture
ਏਨੋਕਲਚਰ
255
Invest
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
256
Increasingly
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
257
Efficient
ਅਸਰਦਾਰ
258
Recycling
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ
259
Domestic waste
ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ
260
Natural resources
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ
261
Fossil fuels
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ
262
Indirect effect
ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
263
Greenhouse gases
ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾ
264
Incinerators
ਜਲਣ ਵਾਲੇ
265
Landfill site
ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ
266
Intact
ਬਰਕਰਾਰ
267
Future generations
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
268
Optional
ਵਿਕਲਪਿਕ
269
Extra
ਵਾਧੂ
270
Variety
ਭਿੰਨ
271
Life support system
ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
272
Investigate
ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ
273
Study
ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ
274
Press
ਪ੍ਰੈਸ
275
Forbidden
ਵਰਜਿਤ
276
Usage
ਵਰਤੋਂ
277
Experts
ਮਾਹਰ
278
Crops
ਫਸਲਾਂ
279
Sustainable farming
ਟਿਕਾ. ਖੇਤੀ
280
Ignorance
ਅਗਿਆਨਤਾ
281
Diet
ਖੁਰਾਕ
282
Connections
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
283
Impressing case
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੇਸ
284
Cacti
ਕੈਟੀ
285
Operation
ਓਪਰੇਸ਼ਨ
286
Needed
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
287
Financial support
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
288
Data
ਡਾਟਾ
289
Forecast
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
290
Perilously
ਖਤਰਨਾਕ
291
Running out
ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ
292
Leading
ਮੋਹਰੀ
293
Moment
ਪਲ
294
Geologists
ਭੂਵਿਗਿਆਨੀ
295
Findings (noun)
ਲੱਭਤ (ਨਾਮ)
296
Contradicted
ਵਿਰੋਧਤਾਈ
297
Amazing
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ
298
Display
ਡਿਸਪਲੇਅ
299
Denial
ਇਨਕਾਰ
300
Obfuscation
ਰੋਕਣਾ
301
Academics
ਵਿਦਿਅਕ
302
Disputes
ਵਿਵਾਦ
303
Practical purposes
ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼
304
Non-renewable resources
ਗੈਰਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ
305
Begins
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
306
Scarce
ਦੁਰਲਭ
307
 Answering (verb)
 ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ (ਕਿਰਿਆ)
308
Peak
ਪੀਕ
309
Legendary
ਮਹਾਨ
310
Controversial
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ
311
Resembling
ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ
312
Bell shaped curve
ਘੰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕਰਵ
313
Drew
ਖਿੱਚਿਆ
314
Typically
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
315
Rises
ਵੱਧਦੀ
316
Quickly
ਜਲਦੀ
317
Tapped
ਟੇਪ ਕੀਤਾ
318
Tapping
ਟੇਪਿੰਗ
319
Reservoirs
ਭੰਡਾਰ
320
Lifting
ਚੁੱਕਣਾ
321
Expensive
ਮਹਿੰਗਾ
322
In relation to
ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
323
Slows down
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
324
Tapers off
ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦ
325
Emboldened
ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ
326
Methodology
ਵਿਧੀ
327
Worry
ਚਿੰਤਾ
328
Decade
ਦਸ਼ਕ
329
Gloomy
ਨਿਰਾਸ਼
330
Chorus
ਕੋਰਸ
331
Remaining
ਬਾਕੀ
332
Further
ਅੱਗੇ
333
Opposing views
ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ
334
Dry wells
ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ
335
Gushing
ਗੁੱਸ਼ਿੰਗ
336
Pitiful history
ਤਰਸਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ
337
Look back
ਪਿਛੇ ਦੇਖੋ
338
Shocks
ਸਦਮੇ
339
Pessimistic
ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ
340
Jargon
ਜਾਰਗਨ
341
Doomsters
ਕਿਆਮਤ
342
Barrel
ਬੈਰਲ
343
Energy
.ਰਜਾ
344
Consultancy
ਸਲਾਹ
345
Evidence
ਸਬੂਤ
346
Bias
ਬਿਆਸ
347
Recurring
ਆਵਰਤੀ
348
Rather than
ਇਸ ਨਾਲੋਂ
349
In particular
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ
350
Suggests
ਸੁਝਾਅ
351
Faults
ਨੁਕਸ
352
Mistakes
ਗਲਤੀਆਂ
353
Fixed
ਫਿਕਸਡ
354
Estimates
ਅਨੁਮਾਨ
355
Insists
ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
356
Recoverable
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ
357
Ultimate
ਅਖੀਰ
358
Figure
ਚਿੱਤਰ
359
Infrastructure
ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚਾ
360
Probably
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ
361
Determine
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
362
Dismissive of claims
ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ
363
Mindset
ਦਿਮਾਗ
364
Forthcoming
ਅਗਾਮੀ
365
Revolutions
ਇਨਕਲਾਬ
366
Deep water drilling
ਡੂੰਘੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਰਲ
367
Enhanced
ਵਧਾਇਆ
368
Recovery
ਰਿਕਵਰੀ
369
Has only just begun
ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ
370
Believe
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ
371
Upstream investments
ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ
372
Undermining assumptions
ਘੱਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ
373
Cheap
ਸਸਤਾ
374
 Have driven down the cost
 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
375
Miracles
ਚਮਤਕਾਰ
376
Ever rising
ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ
377
Output
ਆਉਟਪੁੱਟ
378
Necessary
ਜ਼ਰੂਰੀ
379
Investments
ਨਿਵੇਸ਼
380
Ageing
ਬੁ .ਾਪਾ
381
Reckons
ਹਿਸਾਬ
382
Trillion
ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ
383
Alone
ਇਕੱਲਾ
384
That’s quite a figure
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਸਤੀ ਹੈ
385
High profile reputation
ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਾਖ
386
Principles
ਅਸੂਲ
387
Principals
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
388
Energy sources
.ਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ
389
Currently
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ
390
Has shown
ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ
391
Were mistaken
ਗਲਤ ਸਨ
392
Original
ਅਸਲ
393
Old
ਪੁਰਾਣਾ
394
Older
ਪੁਰਾਣਾ
395
Fault
ਨੁਕਸ
396
Accused
ਦੋਸ਼ੀ
397
Fellow scientists
ਸਾਥੀ ਵਿਗਿਆਨੀ
398
Refusing
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
399
Improved methods
ਸੁਧਾਰਿਆ
400
Extracting
kadd ਰਿਹਾ ਹੈ
401
Possible
ਸੰਭਵ
402
Expressed
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

copyright